איך החלטות תקצוב של שר האוצר משפיעות על צעירי מזרח ירושלים?