כיצד ההתעלמות ממוסדות השלטון לאחר הטרגדיה של השבעה באוקטובר עלולה להעמיק את הפוסט טראומה מהאירוע?