כיצד ממתמודדים עם מראות המלחמה ברשתות החברתיות, מה ההשפעה שלהן על בני נוער ומה עושים בשביל אסקפיזם?