כל העיניים על רפיח: מטרות המלחמה, היום שאחרי ועסקת החטופים – לאן ממשיכים מכאן?