“כל מי שהיה מעורב במחדל חייב ללכת הביתה, גם ראש הממשלה” – ראיון עם אלוף במיל’ נועם תיבון