לא בדיוק בני חורין – החטופים שעדיין בשבי, היעדר חופש מדת ושלטון נתניהו מאתגרים את המונח “חירות”