“לא הובן שיש כאן אירוע מורכב שמרצחים יכולים להיכנס רגלית ולטבוח”