“לא מספיק צעירים נמצאים ברחובות ואני מבינה את זה” – שי קידר נלחמת למען הדור הבא