למה הגן במועצה האזורית לקיה סגור ומה עושים עם ילדים מחוץ למסגרת חינוכית?