הקיצוץ הדרמטי בתקציב המדינה שמאיים לחסל את תנועות הנוער