אלימות המתנחלים ברועי הצאן הפלסטינים מבעירה את הגדה ומשטרה מתעלמת, כיצד מכבים את האש?