מבעירים את הגדה: בצל המלחמה פרעות המתנחלים בגדה מקבלות רוח גבית מהממשלה והתעלמות מהמשטרה והתקשורת