מדוע הממשלה מסרבת למסור מידע לציבור בזמן מלחמה ואיך זה מעמיק את משבר האמון בין החברה לשלטון