מחדל כלכלי חדש – משרד האוצר מזניח את העובדים המקבלים משכורת שעתית שנפגעו מהמלחמה