מיכאל פיש נפגע בעינו ממכת”זית. עו”ד גבי לסקי מגבשת בימים אלה עתירה לבג”ץ כנגד השימוש הבלתי חוקי בהן