מיכאל פיש נפגש קשה ממכת”זית. עו”ד גבי לסקי מגבשת בימים אלה עתירה לבג”ץ כנגד השימוש הבלתי חוקי בהן