תקציב ביזה: מי משלם את המחיר? – הנפגעים העיקריים מתקציב המדינה לשנת 2024 והשפעת פורום קהלת על החלוקה