מכינת בני דוד בעלי נגד עו”ד יאיר נהוראי – האם התביעה שהמכינה הגישה נגד העורך דין היא תביעת השתקה?