מנער גבעות עם עבר פלילי לדובר של ח”כ סון הר מלך לחשוד ברצח פלסטיני – סיפורו של אלישע ירד