מושחתים בצמרת – האם יש קשר ישיר בין ההפיכה המשטרית למיקום של ישראל בטבלת השחיתות העולמית?