משפט נתניהו – נקודת מפנה לגבי עתידו של ראש הממשלה או שמא דרך להאריך את כהונתו ככל האפשר?