נווה אטי”ב 2? – הילה צוייג וייל, תושבת רמות, נלחמת כנגד האפשרות לחסימת המושב בחופשת ראש הממשלה