נשות חיל: כיצד הגבורה שהלוחמות הראו במלחמה יחזקו את הקול הנשי בצבא ובמוסדות הציבוריים?