עזרת נשים: מדוע אין ייצוג נשי בקרב מקבלי ההחלטות בזמן המלחמה והאם הן בכלל בסדר היום?