עיניים על בג”ץ – פאנל מיוחד ומורחב של דמוקרטTV לקראת הדיון הדרמטי מחר