אחים לנשק – פורום חדש של יוצאי יחידות עילית בו חברים לוחמים בעלי דעות משני צידי המתרס