פחדים, שאלות קיומיות ואולי אפילו התפכחות. איפה זה פוגש את אנשי השמאל מאז הטרגדיה של השבעה באוקטובר?