מפסלים זיכרון כדי שנשוב – על תערוכת “תיכף נשוב” לשיקום הקיבוץ ניר עוז