פרשת סלומון טקה – איך העדה האתיופית יכולה לסמוך על החוק והמשטרה אחרי פסק הדין?