צום לא קל – האם נזכה לעסקת חטופים לפני הרמדאן או שהשטח יתחיל לבעור?