ראיון עם הרב (לא רבה!) החילונית הראשונה בישראל שרואה במגילת העצמאות טקסט יהודי ודמוקרטי מכונן