“רפורמה אנטי יהודית” – המשפט העברי נגד ההפיכה המשפטית