שבעה באוקטובר שלהן – כך פוגעת ההלכה בנשות הנעדרים שהפכו לעגונות