תגלית של מכון ויצמן – מודל של עובר בשבועות הראשונים לחייו יאפשר ללמוד על מה שלוט בערפל בראשית החיים