תלמידים, נא להוציא דפים, בוחן פתע בדמוקרטיה! איך לדבר על ההפיכה המשפטית בביה”ס?