תמונה שווה אלף מילים – תערוכת הצילומים של עדות מקומית מסכמת שנה. מהמחאה ועד לשבעה באוקטובר