90 שנה לגוף שניסה להילחם בהדרה היהודית מהתרבות הגרמנית בימי גרמניה הנאצית. האם זה יכול לקרות שוב?