“אנחנו לא נפחד ממך” – מנהל הגימנסיה הרצליה במסר לאבי מעוז