אנשיל פפר, ‘פרשן הארץ’, לא בטוח שהדמוגרפיה תקבע את הרכב הממשלה