גונן בן יצחק לא מבין למה בימים כאלה לא שומעים יותר את נשיא המדינה