בני ברק בוערת – המאבק על הדמוקרטיה הישראלית מתנקז לעיר המזוהה עם החברה החרדית – כתבתה של רעיה מרי