המאבק לדמוקרטיה – האנשים שעושים את המחאה! תומר אביטל עם הרחפנים