“הממשלה הופכת את השופטים לבובות גומי” – אטילה שומפלבי שורף את המועדון