מי שלא סופר נשים סביב שולחן קבלת ההחלטות ימצא אותן ממלאות את הרחובות.