שמו של הרב המורשע אליעזר ברלנד עלה כמי שעשוי לעמוד בראש הדלקה במירון. מה חושבים על כך ברחוב החרדי?