ד״ר אמל אלסאנע אלחג׳וג תוהה לאן הגיעה הדמוקרטיה במדינת ישראל?