הביקורת של רינו צרור על הפוליטיקאים מגוש השינוי: “זו אופזיציה מפורקת”