הגר, הזר ושביעות הרצון | קול העם | סדרת יום הפליט חלק ב’