החוק הוא מפלטו של הנבל? הויכוח של אמילי עמרוסי וגונן בן יצחק בתכניתם ‘שתי גדות’