דוד אגמון היה ראש לשכתו של רה”מ נתניהו בעבר. תכונות שמיוחסות לרה”מ כחדשות, הוא טוען, היו קיימות תמיד